Nghĩa của từ: radicand

*
biểu thức dưới căn số, số dưới căn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

radicand
* danh từ
 - biểu thức số dưới cănĐộng từ BQT - Android App