Nghĩa của từ: radio-activity

* vl.
tính phóng xạ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

radio-activity
- (vật lí) tính phóng xạĐộng từ BQT - Android App