Nghĩa của từ: radius of convergence

* gt.
bán kính hội tụ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App