Nghĩa của từ: raectance

* vl.
trở kháng, điện kháng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

raectance
- (vật lí) trở kháng, điện khángĐộng từ BQT - Android App