Nghĩa của từ: random event

* tk.
biến cố ngẫu nhiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App