Nghĩa của từ: random occurence

* xs.
sự xuất hiện ngẫu nhiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App