Nghĩa của từ: randomly fluctuating data

* mt.
dữ kiện thay đổi ngẫu nhiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App