Nghĩa của từ: range of definition

* log.
miền xác định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App