Nghĩa của từ: ratemeter

* mt.
máy đo tốc độ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

ratemeter
- (máy tính) máy đo tốc độĐộng từ BQT - Android App