Nghĩa của từ: rational involution

*
phép đối hợp hữu tỷ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App