Nghĩa của từ: ray space

* đs.
không gian các tia

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App