Nghĩa của từ: read-record head

* mt.
đầu để đọc bản chép lại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App