Nghĩa của từ: reading head

* mt.
đầu đọc, đầu phát lại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App