Nghĩa của từ: realization of a group

* đs.
phép thể hiện một nhóm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App