Nghĩa của từ: reciprocal difference

* gt.
sai phân nghịch

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App