Nghĩa của từ: recirculation

* mt.
sự ghi lại (tin)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

recirculation
* danh từ
 - (kỹ thuật) sự tuần hoàn khép kín; sự quay vòngĐộng từ BQT - Android App