Nghĩa của từ: rectangular formula

* log.
công thức hình chữ nhật

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App