Nghĩa của từ: rectangular plate

*
bản hình chữ nhật

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App