Nghĩa của từ: recurrence time

* trch.
thời gian hoàn lại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App