Nghĩa của từ: reduced join

* top.
hợp rút gọn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App