Nghĩa của từ: reduced order

* đs.
[cấp, bậc] rút gọn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App