Nghĩa của từ: reduced power

* top.
lũy thừa rút gọn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App