Nghĩa của từ: reduced wave equation

* vl.
phương trình sóng rút gọn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App