Nghĩa của từ: reducibility problem

* log.
bài toán khả quy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App