Nghĩa của từ: reduction of a singularity

* gt.
sự quy điểm kỳ dị

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App