Nghĩa của từ: reference line

* hh.
tuyến cơ sở

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App