Nghĩa của từ: reference point

* mt.
điểm kiểm tra, điểm [quy chiếu, đối chiếu]

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App