Nghĩa của từ: reflected

*
phản xạ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

reflected
- phản xạĐộng từ BQT - Android App