Nghĩa của từ: reflection group

* đs.
nhóm phản xạ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App