Nghĩa của từ: reflector

* vl.
gương phản xạ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

reflector
* danh từ
 - gương phản xạ, vật phản xạ nhiệt, vật phản xạ ánh sáng; cái phản hồi âm thanh
 - gương nhìn sau, kính hậu (ở ô tô)
 - đèn đỏ; vật phản quang (bánh xe đạp )Động từ BQT - Android App