Nghĩa của từ: reflex

*
phản xạ; tạo ảnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

reflex
* danh từ
 - ánh sáng phản chiếu; vật phản chiếu, bóng phản chiếu trong gương
 - tiếng dội lại
 - sự phản xạ
 - phản xạ
 - sự phản ánh
* tính từ
 - nhìn sâu vào nội tâm; soi rọi lại bản thân (ý nghĩ)
 - phản chiếu (ánh sáng)
 - phản ứng, tác động trở lại
 - phản xạĐộng từ BQT - Android App