Nghĩa của từ: regressor

* tk.
biến hồi quy độc lập

Nghĩa trong từ điển StarDict:

regressor
- (thống kê) biến hồi quy độc lậpĐộng từ BQT - Android App