Nghĩa của từ: regulus

* hh.
nửa quađric

Nghĩa trong từ điển StarDict:

regulus
* danh từ
 - số nhiều reguli
 - antimon kim loại; kim loại chưa luyệnĐộng từ BQT - Android App