Nghĩa của từ: reiforced plate

*
tấm được gia cố

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App