Nghĩa của từ: relative cohomology group

* đs.
nhóm đối đồng đều tương đối

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App