Nghĩa của từ: relative extremum

* gt.
cực trị tương đối

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App