Nghĩa của từ: relative precision

*
độ chính xác tương đối, độ hiệu dụng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App