Nghĩa của từ: relative velocity

* Cơ.
vận tốc tương đối

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App