Nghĩa của từ: remainder term

* gt.
phần dư, téc dư

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App