Nghĩa của từ: remotely operated

*
được điều khiển từ xa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App