Nghĩa của từ: repetitive cycle

* mt.
chu trình lặp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App