Nghĩa của từ: repetitive operation

* mt.
phân kỳ (phép giải); sự chu kỳ hóa ( phép giải)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App