Nghĩa của từ: replaceability

* log.
tính thay thế được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

replaceability
- (logic học) tính thay thế đượcĐộng từ BQT - Android App