Nghĩa của từ: representative domain

* gt.
miền đại diện

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App