Nghĩa của từ: representative point

* xib.
điểm biểu diễn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App