Nghĩa của từ: representative sampler

*
mẫu đại diện

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App