Nghĩa của từ: reprogramming reproduction

* mt.
lập lại chương trình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App