Nghĩa của từ: repuire

*
đòi hỏi; chờ đợi, cần

Nghĩa trong từ điển StarDict:

repuire
- đòi hỏi; chờ đợi, cầnĐộng từ BQT - Android App