Nghĩa của từ: repurchase

* kt.
mua lại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

repurchase
* ngoại động từ
 - mua lại
* danh từ
 - vật mua lại, sự mua lạiĐộng từ BQT - Android App