Nghĩa của từ: rerecording

* mt.
sự ghi lại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

rerecording
* danh từ
 - sự ghi lạiĐộng từ BQT - Android App